Propelleraxeljordning

Rooker Ship levererar axeljordningsystemet utformade för era fartyg.

Elektrolytisk korrosion, ofta orsakad av läckströmmar, kan skada propelleraxlar och propellrar. Ett skydd mot är att installera ett axeljordningsystem.

Varje axeljordningsystem bestå̊r av ett elskåp med ö̈vervakningsenhet komplett med visuelt- och audiolarm.

Varje axeljordning ä̈r försedd med tre borstar; två fö̈r jordning mot skrovet och en fö̈r en potentialmä̈tning. Potentialmätningen mä̈ter potentialskillnaden mellan skrov och axel och larmar så̊ledes nä̈r den mä̈ter ett högre vä̈rde (ä̈n börvä̈rdet) under en lä̈ngre tid. Mä̈tningsvä̈rden lagras via en loggfunktion på̊ ett SD-kort

De tre borstarna ä̈r i huvudsak tillverkade av silver. Dessa silverborstar tillsammans med den silverplä̈terade slä̈ppringen, som har en grov yta, sä̈kerstä̈ller att den elektriska fö̈rbindelsen mellan axel och skrov ä̈r optimal.