Rooker Ship AB erbjuder teknisk konsultation och tjänster inom den marina industrin


• Tekniskt stöd vid ombyggnationer 

• Projektering

• Korrosionsutredningar

• Anodplaner

• Fartygsstabilitet

• Skaderapport

• Inflaggning

• Måttbeställda och högkvalitativa fartygsprodukter